Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

35 lat nieustannego rozwoju neurologii w Sztumie

35 lat nieustannego rozwoju neurologii w Sztumie

Przy okazji obchodów 35. rocznicy powstania Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Polskim w Sztumie, lek. med. Spec. neurolog Małgorzata Cimoszko-Rams podsumowała dotychczasową  działalność Oddziału. Jak sama podkreśla, jest to doskonała okazja do wspomnień – przypomnienie początków Oddziału i trudnych realiów lat 80, licznych przekształceń oraz nieustannego rozwoju.

Pani Doktor, mimo niełatwych początków, Oddział Neurologii w Szpitalu Polskim w Sztumie dziś jest naszą dumą, posiadającą bogate doświadczenie i wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie neurologii. Proszę o kilka zdań podsumowania jego działalności od początku istnienia. 

Bardzo się zmieniła medycyna w ciągu tych 35 lat, a neurologia szczególnie. Nastąpił olbrzymi postęp w tej gałęzi medycyny – możliwości terapeutyczne, wyzwania oraz trudności, którym cały zespół pracujący na oddziałach: neurologicznym i udarowym zawsze musi sprostać.

Jakie były początki? Kto był twórcą Oddziału i jego pierwszym ordynatorem?

Oddział Neurologii w Sztumie rozpoczął działalność dokładnie 14 lutego 1984 roku. Początki były trudne, jak to w latach 80-tych. Pacjentów diagnozowało się i leczyło bez pomocy komputera, rezonansu magnetycznego, aparatów USG. Był jedynie aparat RTG, badanie neurologiczne młotkiem i doświadczenie starszych lekarzy i pielęgniarek. 

Organizatorami Oddziału byli: dr Piotr Kierzkowski – pierwszy ordynator do 2008r.  i Wanda Bartczak – pierwsza oddziałowa do emerytury w 2004r. Zatrudnionych było także dwóch lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii. Ja rozpoczęłam pracę w Oddziale w  styczniu 1985 r., a od 1987r.  do 2008 roku pełniłam funkcję z-cy ordynatora, kiedy to po przejściu na emeryturę dr Piotra Kierzkowskiego zostałam ordynatorem.  Stanowisko to sprawowałam do końca lipca bieżącego roku, kiedy przekazałam pałeczkę, a właściwie młotek neurologiczny, mojej zastępczyni – dr Annie Litwin, pracującej na oddziale od 1994 r.

Kolejną oddziałową była mgr Anna Górniewicz (do 2015r.). Obowiązki po niej przejęła mgr Joanna Krekoteń.

Imponujący rozwój Oddziału  nie byłby jednak możliwy bez ludzi za sprawą, których jednostka nieustannie się rozwija. Kto miał ogromny wkład w rozwój Oddziału?

Rozwój Oddziału był możliwy właśnie dzięki ludziom w nim pracującym, począwszy od pierwszych szefów. Bardzo nam (i mnie osobiście) pomagała wieloletnia konsultant wojewódzka, nieżyjąca już,  niestety, prof. Wiesława Dobrzyńska, która przyjeżdżała do Oddziału, konsultowała trudne przypadki, pomagała i radziła. Człowiek o wielkiej wiedzy i z wielkim szacunkiem do każdego człowieka – wzór do naśladowania.

Warto dodać, że ważnymi krokami w rozwoju całego szpitala i Oddziału było zainstalowanie aparatu Tomografii Komputerowej, stworzenie Pododdziału Udarowego w 2006r., który po kilku latach przekształcony został w Oddział Udarowy, a także wprowadzenie w 2011r. procedury leczenia udarów niedokrwiennych mózgu lekiem -rtpa- w tzw. oknie czasowym (Actylise).

Współpracujemy także z Kliniką Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie realizacji procedur trombektomii. Obecnie odsyłamy pacjentów do tego ośrodka, ale liczymy na to, że w przyszłości uda się to zrobić w Szpitalu w Sztumie, tym bardziej, że posiadamy jedyny Oddział Neurologiczny po tej stronie Wisły w województwie pomorskim. 

Ile lekarzy i pielęgniarek obecnie pracuje na Oddziale?

Mamy niezmiennie niemal tą samą kadrę medyczną: doświadczony zespół lekarski, zespół pielęgniarski oraz zespół rehabilitantów. Tworzymy wszyscy zgrany zespół udarowy, w którym wszyscy są ważni i dla którego najważniejszy jest pacjent.

Aktualnie w oddziałach jest zatrudnionych (na części etatów lub kontrakcie):  6 lekarzy specjalistów, 1 w trakcie specjalizacji i lekarze na dyżurach z Elbląga i Gdańska, 24 pielęgniarki, 2 rehabilitantów, opiekunowie medyczni.

Pani Doktor, ile rocznie pacjentów jest leczonych w Oddziale oraz w czym szczególnie specjalizuje się Oddział?

W Oddziale Neurologicznym zawsze zajmowaliśmy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób neurologicznych, ale szczególny nacisk, wynikający z charakteru Oddziału, starzenia się społeczeństwa i wielu innych czynników, położony jest na leczenie udarów, których liczba z roku na rok rośnie. Corocznie w Oddziale leczy się ok. 1,3 tys. osób.

Obejmujemy opieką ok. 200-220 tys. mieszkańców  powiatów sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, a teraz nierzadko tczewskiego i nowodworskiego. Jest to bardzo trudne logistycznie zadanie, wymagające rozwoju sprzętu i kadry medycznej. Ale na tym polegają rozwój i wymogi aktualnych czasów.  

Dziękujemy za rozmowę i składamy najserdeczniejsze gratulacje wszystkim tym, którzy przez te lata tworzyli i rozwijali Oddział, świadcząc pomoc i opiekę na najwyższym poziomie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.