Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Praca

Specjalista ds. kadr i płac

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Specjalisty ds. kadr i płac Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne Zakres obowiązków: Prowadzenie akt osobowych pracowników; Sporządzanie dokumentów kadrowych: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń w sprawie rozwiązania umów, świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników; Prowadzenie ewidencji czasu pracy; Weryfikacja poprawności harmonogramów czasu pracy; Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej; Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz...

Pracownik Działu Kadr i Płac

  Szpital Polski w Sztumie poszukuje Pracownika Działu Kadr i Płac   Zakres obowiązków: ·       Sporządzanie list płac, naliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; ·       Rozliczanie umów cywilno-prawnych; ·       Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich; ·       Sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych ·       wystawianie zaświadczeń na wniosek pracownika (o zarobkach, o zatrudnieniu i innych); ·       Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; ·       Sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i raportów; ·       Prowadzenie dokumentacji pracowniczej...

Kierownik Działu Technicznego

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Technicznego Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne Ogólny zakres obowiązków: Planowanie, organizowanie i nadzór nad remontami i inwestycjami, Bieżący nadzór nad stanem technicznym nieruchomości, Dbałość o aparaturę i środki trwałe, organizowanie i nadzór przeglądów technicznych, serwisów i napraw, Udział w zakupach aparatury medycznej, wyposażenia, materiałów do remontów, Koordynacja przeglądów technicznych, dotyczących dozoru, napraw i konserwacji wyposażenia technicznego, Nadzorowanie transportu wewnętrznego, dostaw zaopatrzenia oraz gazów...

Księgowa / Księgowy

Stanowisko pracy: Księgowa / Księgowy Miejsce pracy: Szpital Polski Sztum   Wymagania wobec kandydata/kandydatki: Wykształcenie średnie ekonomiczne,  preferowane wykształcenie wyższe, Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i rachunkowości, Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej, Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia, Dobra znajomość środowiska MS Office. Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.   Zakres obowiązków: Gromadzenie oraz kompletowanie dokumentów księgowych, Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych, Wystawianie faktur sprzedaży, Księgowanie faktur...

księgowa / księgowy

    Szpital Polski w Sztumie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko księgowej/ księgowego   Wymagania wobec kandydata/kandydatki: Wykształcenie średnie ekonomiczne,  preferowane wykształcenie wyższe, Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i rachunkowości, Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej, Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia, Dobra znajomość środowiska MS Office. Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków: ·        Gromadzenie oraz kompletowanie dokumentów księgowych, ·       ...

Magister Farmacji

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje Magistra Farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej     Opis stanowiska:   prowadzenie gospodarki magazynowej w aptece szpitalnej a w szczególności zaopatrywanie, zamawianie, przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie, oznakowanie, prowadzenie sprawozdawczości z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych,   Wymagania Tytuł magistra farmacji, z prawem wykonywania zawodu, Samodyscyplina oraz umiejętność organizacji czasu pracy, Wysoka kultura osobista, rzetelność, odpowiedzialność, Znajomość programów informatycznych. Kandydatom oferujemy pracę w przyjaznym środowisku, w systemie jednozmianowym od poniedziałku...

Fizjoterapeuta osób po przebyciu COVID-19

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Fizjoterapeuta osób po przebyciu COVID-19 Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne Ogólny zakres obowiązków: Rehabilitacja pacjentów po przebyciu COVID-19, Przeprowadzanie wizyty fizjoterapeutycznej, Ocena tolerancji wysiłku fizycznego wg testów, 6MWT - ISWT -6MWST- 30CST, Ocena natężenia objawów (duszność – zmodyfikowana skala Borga, mMRC: zmęczenie – MFIS), Ocena sprawozdawczości fizycznej (SPPB), Przeprowadzanie treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Oczekiwania: Wykształcenie: magister fizjoterapii z trzyletnim stażem w zawodzie fizjoterapeuty, Mile...

Fizjoterapeuta

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Fizjoterapeuta Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne Ogólny zakres obowiązków: Dokonywanie oceny stanu pacjenta. Ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii, Prowadzenie terapii manualnej i neurologicznej w domu pacjenta, Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej, Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oczekiwania: Wykształcenie: magister fizjoterapii z trzyletnim stażem w zawodzie fizjoterapeuty, Umiejętność pracy w grupie, Zdolności organizacyjne, Dyspozycyjność do podjęcia pracy w...

Sekretarka medyczna/rejestratorka

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Sekretarka medyczna/rejestratorka Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne – Oddział Ortopedii Ogólny zakres obowiązków: prace administracyjno-biurowe na rzecz oddziału, rejestracja; telefoniczna i bezpośrednia obsługa pacjenta; pomoc w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentacji pacjenta; nadzór nad kompletnością dokumentacji medycznej; wprowadzanie danych do elektronicznego systemu obsługi pacjentów; sporządzanie i prowadzenie korespondencji papierowej i mailowej; współpraca administracyjna z jednostkami szpitala oraz innymi placówkami medycznymi. Oczekiwania: wykształcenie min. średnie; mile widziane...

Statystyk medyczny w dziale rozliczeń i statystyki

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata na stanowisko: Statystyk medyczny w dziale rozliczeń i statystyki Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne Ogólny zakres obowiązków: Rozliczanie świadczeń zdrowotnych z  NFZ Wystawianie faktur do Narodowego Funduszu Zdrowia Prowadzenie Portalu Świadczeniodawcy w zakresie umów na realizację świadczeń Przygotowywanie ofert do konkursów NFZ na świadczenia medyczne Monitorowanie wymogów i postępowań konkursowych ogłaszanych przez NFZ Nadzór nad obsługą wniosków indywidualnych do NFZ Nadzór na listami pacjentów oczekujących oraz sprawozdawczość...