Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Czasowe wstrzymanie przyjęć planowych do części oddziałów w Szpitalu Polskim w Sztumie

Czasowe wstrzymanie przyjęć planowych do części oddziałów w Szpitalu Polskim w Sztumie

W związku z sytuacją epidemiologiczną i związaną z nią koniecznością odsunięcia od pracy niektórych członków personelu Szpitala z powodu podejrzenia u naszych pracowników zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Dyrekcja naszej placówki została zmuszona do czasowego wstrzymania przyjęć planowych do części oddziałów. Pacjenci oczekujący na hospitalizacje planowe będą powiadamiani telefonicznie o terminie przyjęcia.
Wszyscy Pacjenci, który obecnie przebywają w Szpitalu pozostają pod opieką personelu medycznego nie objętego kwarantanną. W realizacji działań epidemiologicznych Szpital ściśle i na bieżąco współpracuje ze Służbami Sanitarno-Epidemiologicznymi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.