Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa

VII Włączenie społeczne

Działanie

RPZP.07.07. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Konkurs

RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 (Nadzwyczajny)

Umowa o dofinansowanie

RPZP.07.07.00-32-N023/21-00 zawarta w Szczecinie w dniu 23 kwietnia 2021 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna

Tytuł Projektu

Dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla Szpitala Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa COVID-19.

Miejsce realizacji Projektu

“Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

Drawskie Centrum Specjalistyczne – placówka szpitalna Powiatu Drawskiego
ul. Bolesława Chrobrego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

Cele Projektu

Celem projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego gminy Drawsko Pomorskie w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu Drawskiego Centrum Specjalistycznego, w związku ze szczególnymi warunkami pracy i narażeniem na zachorowanie na COVID-19.

Zakres rzeczowy Projektu

Wypłata jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu Drawskiego Centrum Specjalistycznego, w związku ze szczególnymi warunkami pracy.

Źródła finansowania Projektu
  • Wartość całkowita Projektu – 280 000,00 PLN
  • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 238 000,00 PLN (85,00%)
  • Budżet Państwa – 42 000,00 PLN (15,00%)
Okres realizacji Projektu

01-01.2021 – 30.06.2021 r.