Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Elektroradiolog lub Technik RTG w Pracowni Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej

Elektroradiolog lub Technik RTG w Pracowni Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej

Szpital Polski w Sztumie, w związku z dynamiczym rozwojem, poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

Elektroradiologa lub Technika RTG w Pracowni Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki: 

 • Tytuł technika RTG lub licencjata elektroradiologii,
 • Ważne szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta,
 • Mile widziane doświadczenie,
 • Odpowiedzialność, cierpliwość, wrażliwość na potrzeby pacjenta,
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Wysokie poczucie etyki zawodowej,
 • Sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność,
 • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • NIP, REGON
 • Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy,
 • Aktualne zaświadczenie kursu BHP
 • Aktualna polisa OC

 

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną, pełną zrozumienia i wzajemnego szacunku atmosferę,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować na adres e-mailowy:

rekrutacja.sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
 

Wszystkie oferty

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.