Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Europejka Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ

Europejka Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ

Planując wyjazd zagranicę do jednego z krajów UE lub EFTA warto wyrobić sobie Europejką Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ .
Jest to dokument, uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie wszystkie usługi medyczne są bezpłatne. Na stronie internetowej NFZ można znaleźć konkretne informacje, dotyczące poszczególnych krajów:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/
Kartę EKUZ mogą otrzymać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz te nieubezpieczone, ale mające prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).
Wniosek o wydanie karty należy złożyć w siedzibie wojewódzkiego oddziału NFZ właściwym według swojego miejsca zamieszkania 🏡, przesłać pocztą ✉, przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub drogą elektroniczną wysyłając wypełniony formularz na adres mailowy ekuz@nfz.gov.pl .
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej NFZ:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/uzyskaj-ekuz-poczta-elektroniczna/
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.