Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Stanowisko pracy: Fizjoterapeuta do fizjoterapii w warunkach domowych

 

Szpital Polski w Sztumie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko fizjoterapeuty do fizjoterapii w warunkach domowych na terenie:

 • Kwidzyn,
 • powiat kwidzyński,
 • Sztum,
 • powiat sztumski.

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki: 

 • Wykształcenie kierunkowe (licencjat lub magister),
 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • Mile widziane doświadczenie w na stanowisku fizjoterapeuty,
 • Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia.

 

Kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie własnej działalności gospodarczej,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Wynagrodzenie prowizyjne.

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja cyklu terapeutycznego w domu pacjenta wg wskazań lekarza specjalisty,
 • Zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej powierzonym pacjentom, kierując się ich dobrem, poszanowaniem godności osobistej,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować na adres e-mailowy:

rekrutacja.sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
 

Wszystkie oferty

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.