Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Jak leczyć Nowotwory w ramach NFZ?

Jak leczyć Nowotwory w ramach NFZ?

Pacjenci Onkologiczni są otoczeni szczególną opieką. Kiedy występuje podejrzenie nowotworu złośliwego są oni diagnozowani w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej (STO).

STO to pakiet, który ma na celu poprawę procesu diagnostycznego i leczenia. Następujące po sobie etapy diagnozy i leczenia są koordynowane według zasad określonych przez paiektonkologiczny.gov.pl.
Najważniejsze elementy systemu opieki zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych to:
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego
Pierwszym krokiem do diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci wykonanie niezbędnych badań. Jeśli na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym celu lekarz POZ wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
7 tygodni
To termin, w którym udzielania udziela się świadczeń pacjentom z podejrzeniem nowotworu
w ramach pakietu onkologicznego
W czasie pierwszych 4 tygodni:
– pacjent czeka na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
– pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u pacjenta).
W czasie kolejnych 3 tygodni:
– pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określa stopień zaawansowania choroby.
Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.
Powołanie konsylium
Konsylium to wielodyscyplinarny zespół specjalistów, który opracowuje plan leczenia pacjenta. Zbiera się ono w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.
Główne zadania konsylium:
● kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii;
● ustalenie planu leczenia;
● ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane.
Koordynator
Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Osoba to koordynuje plan leczenia pacjenta ustalony przez konsylium
Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz
z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.
Zniesienie limitów
Świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego są rozliczane bez limitów. Dzięki temu pacjenci onkologiczni mają łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia. Limity zostały zniesione w placówkach opieki zdrowotnej, które udzielają świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (zapewniają terminowość i kompleksowość świadczeń).
Zniesienie limitów w onkologii jest spowodowane zbyt długim oczekiwaniem na diagnostykę pacjentów z podejrzeniem nowotworu i brakiem jej koordynacji, co utrudnia dostęp do leczenia.
Przy przyjęciu do Poradni Onkologicznej nie wymaga się skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Poradnia Onkologiczna w Drawsku Pomorskim:
Rejestracja telefoniczna: 94 36 30 323 lub 94 36 30 346 w godz. 07.00 – 14.00
Poradnia Onkologiczna w Sztumie:
Rejestracja telefoniczna: 55 640 61 58, w godz.10.00 – 14.00

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.