Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Koordynator kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS)

Oferty pracy - Drawskie Centrum Specjalistyczne

Koordynator kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS)

Drawskie Centrum Specjalistyczne

poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

KOORDYNATOR KOMPLEKSOWEJ OPIEKI PO ZAWALE MIĘSNIA SERCOWEGO (KOS)

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • Nadzór nad planem leczenia pacjenta;
 • Ustalanie terminów spotkań;
 • Nadzór nad kompletnością dokumentacji medycznej;
 • Czuwanie nad jakością całego leczenia;
 • Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem udzielanych świadczeń,;
 • Telefoniczna i bezpośrednia obsługa pacjenta;
 • Pomoc w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentacji pacjenta;
 • Wprowadzanie danych do elektronicznego systemu obsługi pacjentów;
 • Sporządzanie i prowadzenie korespondencji papierowej i mailowej;
 • Współpraca administracyjna z jednostkami szpitala oraz innymi placówkami medycznymi.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku sekretarki, sekretarki medycznej lub podobnym stanowisku związanym z zagadnieniami medycznymi;
 • kultury osobistej i umiejętności komunikacyjnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dobrej organizacji pracy i systematyczności;
 • bardzo dobrej obsługa komputera w środowisku Windows oraz urządzeń biurowych;
 • pracy samodzielnej i zespołowej.

 

Oferujemy:

 • po zakończeniu okresu próbnego praca w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilną pracę w prestiżowej instytucji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dodatkowe informacje:

 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.
 • Po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat-drawsko@szpitale-polskie.pl
 • termin składania ofert do 15.01.2021r.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice prowadząca Drawskie Centrum Specjalistyczne z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
 

Wszystkie oferty