Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

KOS-zawał w Drawskim Centrum Specjalistycznym

KOS-zawał w Drawskim Centrum Specjalistycznym

Szpital w Drawsku Pomorskim został drugą placówką w województwie zachodniopomorskim, po Szpitalu Klinicznym Nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie, gdzie realizowany jest program KOS- zawał – kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego. Przystąpieniu Drawskiego Centrum Specjalistycznego do KOS – zawał poświęcona została konferencja prasowa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, połączona z prezentacją pracy Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w tym szpitalu.

Uczestnikami konferencji byli m.in.: Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ Dariusz Ruczyński, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, lekarz kierujący Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, dr hab. n. med. Jarosław Gorący, prof. PUM – konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, zastępca lekarza kierującego Kliniką Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie oraz Prezes Zarządu spółki akcyjnej Szpitale Polskie Monika Podziewska,. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wdrożenie programu kompleksowej opieki po zawale serca (KOS- zawał) jest bardzo istotne. Program ma pomóc ograniczyć liczbę zgonów z powodu niewydolności serca i przyczynić się do szybszego powrotu chorych do aktywności zawodowej i społecznej.

KOS – zawał, czyli leczenie pacjentów po przebytym zawale serca to proces wieloetapowy i długotrwały. Szczególny nacisk należy położyć na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w poradni kardiologicznej, rehabilitację kardiologiczną, zmianę nawyków żywienionych, dbałość o jakość życia m. in. poprzez rezygnację z palenia tytoniu, regularne przyjmowanie leków. W razie konieczności należy wspomóc pacjenta wykonaniem wysokospecjalistycznych procedur, np.: rewaskularyzacją naczyń wieńcowych lub implantacją urządzeń typu kardiowerter czy kardiostymulator.

Co ważne, od lipca tego roku w Drawskim Centrum Specjalistycznym działa Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej – warunek realizowania skutecznej opieki nad pacjentem po zawale. Pobyt w oddziale przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Szacuje się, że rocznie notowanych jest w Polsce ok. 80-100 tys. zawałów serca! To było głównym impulsem do stworzenia programu KOS-zawał przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia w 2017 roku. Jego celem jest zmniejszanie ryzyka kolejnych zawałów i wydłużenie życia chorych.

Zdjęcia: ZOW NFZ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.