Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Lądowisko przy Szpitalu Polskim w Sztumie coraz bliżej!

Lądowisko przy Szpitalu Polskim w Sztumie coraz bliżej!

Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Polskim Sztumie już niebawem powinno przyjąć pierwsze helikopteryBędzie to finalizacja projektu „Przekształcenie Izby Przyjęć w Sztumie Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz budową lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego zakresie utworzenia nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).

Szpital w Sztumie dzięki ponad milionów złotych dotacji, co stanowi 85% wartości projektu, buduje lądowisko wielofunkcyjny obiekt, a także nabędzie specjalistyczny sprzęt do ratowania  zdrowia i życia pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, m. in. aparaty do znieczulania, respiratory, defibrylatory, aparat USG, kardiomonitory oraz aparat przyłóżkowy RTG. Do chwili obecnej Szpital dokonał zakupu większość specjalistycznej aparatury i jest na zaawansowanym etapie realizacji prac budowlanych.

Sztumski Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie mógł jeszcze lepiej świadczyć usługi polegające na ratowaniu zdrowia życia pacjentów, szczególności najtrudniejszych stanach, tj. w trakcie zawałów, udarów, po wypadkach.

Usługi świadczonena rzecz wszystkich potrzebujących, tym głównie dla mieszkańców powiatu sztumskiego i powiatów ościennych.

Warto dodać, że sztumski SOR dysponuje pełną obsadą personalną, niektórych grupach personelu nawet powyżej standardów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.