Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologii i w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz w Pracowni Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologii i w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz w Pracowni Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej

Przedmiotem niniejszej oferty jest na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii w Oddziale Kardiologii i w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz w Pracowni Hemodynamiki i Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wszystkie zamówienia