Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Podziękowanie

Podziękowanie

Bardzo serdecznie dziękujemy Fundacji Magia Serca za ofiarowane szpitalowi przyłbice ochronne oraz zorganizowanie zbiórki pieniędzy na zakup kardiomonitora z kapnografem dla naszego szpitala ❤

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.