Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

„Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”

Oś Priorytetowa

V „Zatrudnienie”

Działanie

5.4. „Zdrowie na rynku pracy”

Poddziałanie

5.4.2. „Zdrowie na rynku pracy”

Program operacyjny

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Cel projektu

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

Miejsce realizacji Projektu

“Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

Szpital Polski Sztum
ul. Mikołaja Reja 12
82-400 Sztum

Okres realizacji Projektu

01.02.2021 – 31.10.2021 r.