Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Projekty

POLKARD 2017 – 2022

Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021

Przyznane przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 dla Szpitala Polskiego Sztum , zostanie przeznaczone na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021r.

Celem przedsięwzięcia jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu, poprzez wyposażenie podmiotów leczniczych w urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z biofeedback umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem.

Dofinansowanie ze środków publicznych przekazane przez Ministra Zdrowia – 138 866,00zł.

Termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.