Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Rehabilitacja kardiologiczna – rozmowa z kardiologiem doktorem Mariuszem Truszczyńskim

Rehabilitacja kardiologiczna – rozmowa z kardiologiem doktorem Mariuszem Truszczyńskim

Jak wynika z danych raportu Głównego Urzędu Statystycznego, choroby układu krążenia stanowią m.in. główną przyczynę zgonów w kraju. Co prawda, coraz więcej pacjentów jest w stanie przeżyć zawał serca a następnie wrócić do normalnego stanu. Jednak, o ile każdy z pacjentów wie, że ostre stany takie jak zawał serca, czy np. niewydolność serca, powinny być leczone w warunkach szpitalnych, to świadomość konieczności poddania się rehabilitacji kardiologicznej nie jest już taka oczywista.

 

Panie Doktorze, czym jest rehabilitacja kardiologiczna? 

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe postępowanie, które ma na celu poprawę samopoczucia pacjenta i ograniczenie objawów choroby, polepszenie funkcjonowania pacjenta i poprawę jakości życia oraz zmniejszenie ryzyka zgonu związanego z chorobą serca. Chodzi tu również o osiągnięcie maksymalnej poprawy w zakresie pokonywania wysiłków fizycznych, poprawy samopoczucia psychicznego i w zakresie sytuacji społecznej chorego, naukę zachowań prozdrowotnych i wdrożenie profilaktyki chorób układu krążenia.

Kto może korzystać z rehabilitacji kardiologicznej?

Korzyści z rehabilitacji kardiologicznej osiąga bardzo wielu pacjentów. Udowodniono, że z rehabilitacji kardiologicznej powinni podlegać chorzy z chorobą niedokrwienną serca, w tym pacjenci po zawale serca i po interwencjach na tętnicach wieńcowych – czy to przezskórnych, czy pomostowaniu aortalno-wieńcowym (bajpasy). Rehabilitacja poprawia rokowanie pacjentów z niewydolnością serca we wszystkich stadiach (także najbardziej zaawansowanych), również chorych po przeszczepie serca i przeszczepie serca i płuca oraz po implantacji urządzeń takich jak stymulator, kardiowerter-defibrylator czy układ resynchronizujący. Odrębną grupą pacjentów są osoby po innych operacjach kardiochirurgicznych – zarówno po pomostowaniu aortalno- wieńcowym, jak i po operacjach zastawek serca. Korzyści z rehabilitacji kardiologicznej wykazano także u pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych. 

Jest więc potężna rzesza osób, które powinny być poddane programowi rehabilitacji kardiologicznej.

Na czym polega rehabilitacja kardiologiczna?

Program rehabilitacji kardiologicznej powinien zaczynać się od pełnego badania lekarskiego wraz z badaniami dodatkowymi oceniającymi kompleksowo stan układu krążenia oraz od rozpoznania potrzeb pacjenta. Dopiero wtedy może rozpocząć się rehabilitacja. Podstawą jest dostosowany do możliwości pacjenta wysiłek/ trening fizyczny. Do tego dochodzi odpowiednie żywienie. Równie ważna jest edukacja zarówno pacjenta, jak i jego opiekunów, i rodziny- zapoznanie się z chorobą, na którą cierpi. Pacjent powinien nauczyć się rozpoznawać zaostrzenia choroby, umieć sobie z nimi radzić w podstawowym zakresie, potrafić ocenić, kiedy należy zgłosić się po pomoc profesjonalną.

Dla wielu osób choroba jest potężnym obciążeniem psychicznym. Program rehabilitacji kardiologicznej oferuje odpowiednio dobraną do potrzeb pacjenta psychoterapię i naukę radzenia sobie z chorobą.

Jakie są korzyści z rehabilitacji kardiologicznej i czy jest konieczna?

Dzięki rehabilitacji kardiologicznej możemy bardzo wiele osiągnąć. Udowodniono, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność i ilość hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia. Powoduje zmniejszenie nasilenia objawów, poprawę wydolności fizycznej i ogólnej sprawności, poprawia poczucie bezpieczeństwa i samoocenę oraz ogólne samopoczucie pacjentów. 

Dzięki rehabilitacji kardiologicznej mniejsza jest też absencja chorobowa i poprawia się sytuacja zawodowa chorych. To wszystko pokazuje, że rehabilitacja kardiologiczna jest konieczna.

Dziękujemy za rozmowę.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.