Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Rehabilitacja w domu pacjenta

Rehabilitacja w domu pacjenta

Rehabilitacja to obowiązkowy element terapii w przebiegu wielu schorzeń narządu ruchu. Rehabilitacja podnosi komfort życia i ułatwia codzienne funkcjonowanie. Jednak wielu pacjentów rezygnuje z tej formy leczenia, z uwagi na trudności z dotarciem do placówki rehabilitacyjnej. W tej sytuacji rozwiązaniem może być rehabilitacja w warunkach domowych.

Szpital Polski w Sztumie prowadzi rehabilitację w warunkach domowych w powiatach sztumskim, malborskim, nowodworskim i kwidzyńskim.

Usługa jest realizowana w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli dla pacjenta jest bezpłatna.

Taki rodzaj rehabilitacji jest dedykowany dla pacjentów, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi w domu pacjenta. Oferujemy usługę także dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi różnymi schorzeniami, w tym m.in. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, centralnego i obwodowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego, stanami po urazach, chorobami przewlekle postępującymi, chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub specjalista w dziedzinie:

  • rehabilitacji medycznej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej
  • medycyny fizykalnej lub fizjoterapii, balneoklimatologii, balneologii

Ważne, aby był to lekarz świadczący usługi w ramach kontraktu z NFZ.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów (procedur) dziennie.

Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów/ procedur dziennie) oraz termin wizyty ustala fizjoterapeuta, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

Skierowanie na zabiegi rehabilitacji w warunkach domowych należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Kontakt do rejestracji rehabilitacji domowej od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 – 12.00 pod nr tel. 556 406 144.

Co ważne, oprócz rehabilitacji w warunkach domowych, mamy jeszcze rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych oraz oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i kardiologicznej.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.