Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac

Drawskie Centrum Specjalistyczne

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalisty ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Sporządzanie dokumentów kadrowych: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń w sprawie rozwiązania umów, świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • Weryfikacja poprawności harmonogramów czasu pracy;
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu BHP, kontrola ich aktualności;
 • Obsługa programu kadrowo- płacowego;
 • Sprawdzanie zgodności faktur/rachunków wystawionych do umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, umów cywilnoprawnych;
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS;
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, składek PPK oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Rozliczanie świadczeń pracowniczych;
 • Udział w realizacji procesów rekrutacyjnych;
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień w zakresie spraw personalnych;
 • Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie kierunkowe, preferowane wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office (Word, Excel);
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy, podatkowych oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym;
 • Samodzielność, sumienność, uporządkowanie oraz odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem.

 

 

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy;
 • Wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dodatkowe informacje:

 • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
 • Po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail rekrutacja@szpitale-polskie.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, prowadząca Drawskie Centrum Specjalistyczne, ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.