Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Specjalista ds. rozliczeń z NFZ

Oferty pracy - Szpital Polski Sztum

Specjalista ds. rozliczeń z NFZ

Stanowisko pracy: Specjalista ds. rozliczeń z NFZ

Miejsce pracy: Szpital Polski Sztum

 

Szpitale Polskie S.A. firma działająca w obszarze ochrony zdrowia (www.szpitale-polskie.pl) prowadząca zakład leczniczy o nazwie Szpital Polski Sztum w Sztumie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń z NFZ.

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne lub informatyczne,
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Dokładność, systematyczność,
 • Komunikatywność,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

 

Zakres obowiązków:

 • Rejestracja i rozliczanie świadczeń zdrowotnych do NFZ na podstawie historii choroby
 • Wystawianie faktur do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Prowadzenie Portalu Świadczeniodawcy w zakresie umów na realizację świadczeń
 • Przygotowywanie ofert do konkursów NFZ na świadczenia medyczne
 • Monitorowanie wymogów i postępowań konkursowych ogłaszanych przez NFZ
 • Obsługa wniosków indywidualnych do NFZ
 • Nadzór na listami pacjentów oczekujących oraz sprawozdawczość w tym zakresie
 • Sporządzanie sprawozdań i relacjonowanie do Dyrekcji Szpitala i Zarządu Spółki danych dotyczących realizacji umowy z NFZ
 • Sporządzanie cyklicznych sprawozdań dla administracji publicznej
 • Ścisła współpraca z innymi pracownikami zakładu, NFZ, kontrahentami
 • Sporządzanie odpisów historii choroby na wniosek uprawnionych podmiotów
 • Wykonywanie zestawień statystycznych, rocznych sprawozdań
 • Obsługa programu do rozliczeń z NFZ

 

CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować na adres e-mailowy:

rekrutacja.sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
 

Wszystkie oferty