Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Specjalista ds. zamówień i zaopatrzenia

Specjalista ds. zamówień i zaopatrzenia

Drawskie Centrum Specjalistyczne

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień i zaopatrzenia

Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne

Ogólny zakres obowiązków:

 • Realizacja zakupów aparatury i sprzętu medycznego wg zapotrzebowania, przyjmowanie sprzętu i asortymentu oraz przekazywanie docelowo do komórek DCS
 • Przechowywanie przyjętego towaru w odpowiednich pomieszczeniach i warunkach, zapobiegając ich zniszczeniu,
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie ewidencji i comiesięczna realizacja zamówień z poszczególnych oddziałów/komórek DCS,
 • Przygotowywanie przetargów i realizacja zamówień wynikających z postępowań przetargowych,
 • Prowadzenie dokumentacji zakupowej i magazynowej, obrotu oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zakupów,
 • Prowadzenie okresowych analiz w zakresie realizacji zakupów miesięcznie, kwartalnie
  i rocznie.
 • Właściwe przechowywanie dokumentacji,
 • Zlecanie napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego na oddziałach oraz
  ( RTG, Tomograf, Sterylizacja, woda uzdatniona, Układ tlenu ciekłego, CWU – Chlorator,
  Kotłownia,, Endoskopia – filtry, Windy, Instalacja PPOŻ. (gaśnice, system sygnalizacji
  pożarowej), Okresowe  przeglądy budynków, Klimatyzacja ( układ wody lodowej)
  i wentylacja mechaniczna, układ sprężonego powietrza, próżnia)   oraz weryfikacja faktur,
  dokumentacji w tym zakresie.
 • Zabezpieczenie szpitala w tlen – gospodarka tlenem
 • Prowadzenie ewidencji zużycia mediów z podziałem na poszczególne Sektory (komórki DCS).
 • Prowadzenie ewidencji miesięcznej i rocznej zużycia mediów

– zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą i pożarem-z pełną odpowiedzialnością w tym
zakresie,

 • koordynacja w porozumieniu z sekretariatem DCS zawieranych umów z kontrahentami
  z zakresu dostaw sprzętu i utrzymania poszczególnych komórek DCS.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przede wszystkim w zakresie MS Office
 • bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • zdolność samodzielnej pracy,
 • samodzielność, uporządkowanie i metodyczny sposób działania, odpowiedzialność oraz lojalność,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne,
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dodatkowe informacje:

 • zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
 • po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail rekrutacja.drawsko@szpitale-polskie.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, prowadząca Drawskie Centrum Specjalistyczne, ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.