Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Specjalista ds. zamówień

Oferty pracy - Szpital Polski Sztum

Specjalista ds. zamówień

Stanowisko pracy: Specjalista ds. zamówień

Miejsce pracy: Szpital Polski Sztum

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie gospodarki materiałowej (przygotowywanie zamówień, nadzór nad ich terminową kompletacją, utrzymywanie dobrych relacji z klientami wewnętrznymi i dostawcami)
 • przeprowadzanie procedur realizacji zamówień zgodnie z przyjętymi procedurami lub ustawą Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przetargami
 • prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych
 • rejestracja, opisywanie i kontrola faktur
 • składanie reklamacji w przypadku otrzymania towarów niezgodnych ilościowo i jakościowo ze złożonymi zamówieniami
 • prowadzenie sprawozdawczości
 • sporządzanie niezbędnej korespondencji z kontrahentami i jednostkami organizacyjnym

 

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość branży medycznej będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

CV prosimy kierować:

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice , Szpital Polski Sztum z siedzibą przy ul. M. Reja 12, 82-400 Sztum.
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90.
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
Wszystkie oferty