Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Statystyk medyczny w dziale rozliczeń i statystyki

Statystyk medyczny w dziale rozliczeń i statystyki

Drawskie Centrum Specjalistyczne

poszukuje kandydata na stanowisko:

Statystyk medyczny w dziale rozliczeń i statystyki

Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne

Ogólny zakres obowiązków:

 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych z  NFZ
 • Wystawianie faktur do Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Prowadzenie Portalu Świadczeniodawcy w zakresie umów na realizację świadczeń
 • Przygotowywanie ofert do konkursów NFZ na świadczenia medyczne
 • Monitorowanie wymogów i postępowań konkursowych ogłaszanych przez NFZ
 • Nadzór nad obsługą wniosków indywidualnych do NFZ
 • Nadzór na listami pacjentów oczekujących oraz sprawozdawczość w tym zakresie
 • Sporządzanie sprawozdań i relacjonowanie do Dyrekcji Szpitala i Zarządu Spółki danych dotyczących realizacji umowy z NFZ
 • Sporządzanie cyklicznych sprawozdań dla administracji publicznej
 • Ścisła współpraca z innymi pracownikami zakładu, NFZ, kontrahentami
 • Sporządzanie odpisów historii choroby na wniosek uprawnionych podmiotów
 • Wykonywanie zestawień statystycznych, rocznych sprawozdań
 • Obsługa programu do rozliczeń z NFZ
 • Bieżąca kontrola rozliczeń

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Dokładność, systematyczność,
 • Komunikatywność,
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dodatkowe informacje:

 • zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
 • po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja.drawsko@szpitale-polskie.pl

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, prowadząca Drawskie Centrum Specjalistyczne, ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.