Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Światowy Dzień Służby Zdrowia

Światowy Dzień Służby Zdrowia

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim pracownikom Drawskiego Centrum Specjalistycznego oraz Szpitala Polskiego w Sztumie, składamy wyrazy uznania za trud i poświęcenie wkładane na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Jest to szczególnie zauważalne teraz, w tej trudnej sytuacji, której wszyscy doświadczamy, za co ogromnie dziękujemy.

Przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia zdrowia, zadowolenia oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku

Zarząd oraz Dyrekcja Drawskiego Centrum Specjalistycznego i Szpitala Polskiego w Sztumie

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.