Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Światowy Dzień Walki z Rakiem

W Światowym Dniu Walki z Rakiem chcielibyśmy okazać wsparcie wszystkim osobom, którzy zmagają się z chorobą nowotworową.
Przy Szpitalu Polskim🏥 od wielu lat działa Poradnia Onkologiczna, zapewniająca kompleksową opiekę nad Pacjentami z podejrzeniem choroby nowotworowej, jak również ze zdiagnozowaną już chorobą nowotworową.
Pacjenci są diagnozowani a następnie na konsylium onkologicznym kwalifikowani do leczenia onkologicznego, tj. chemioterapii, radioterapii, leczenia chirurgicznego lub hormonoterapii. Wykonywane są również badania profilaktyczne oraz badania kontrolne co 3-6 miesięcy po zakończonym leczeniu onkologicznym.
Opieka specjalisty onkologa oraz badania w Poradni Onkologicznej przy Szpitalu Polskim w Sztumie są dla Pacjentów bezpłatne – udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
„𝐷𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑂𝑛𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑛𝑖𝑒 𝑜𝑏𝑜𝑤𝑖ą𝑧𝑢𝑗𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒. 𝐽𝑒ż𝑒𝑙𝑖 𝑃𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑡 𝑧𝑎𝑢𝑤𝑎ż𝑎 𝑢 𝑠𝑖𝑒𝑏𝑖𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗ą𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑎𝑤𝑦, 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑒 𝑗𝑎𝑘: 𝑧𝑔𝑟𝑢𝑏𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑠𝑘ó𝑟𝑧𝑒, 𝑔𝑢𝑧𝑘𝑖, 𝑔𝑢𝑧𝑘𝑖 𝑤 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑠𝑖𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑐𝑖𝑒𝑘 𝑧 𝑏𝑟𝑜𝑑𝑎𝑤𝑒𝑘, 𝑛𝑖𝑒𝑡𝑦𝑝𝑜𝑤𝑒 𝑘𝑟𝑤𝑎𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑧 𝑟óż𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑡𝑤𝑜𝑟ó𝑤 𝑐𝑖𝑎ł𝑎, 𝑑𝑧𝑖𝑤𝑛𝑒 𝑧𝑛𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑦 𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚, 𝑝𝑜𝑤𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛 𝑢𝑚ó𝑤𝑖ć 𝑠𝑖ę 𝑛𝑎 𝑤𝑖𝑧𝑦𝑡ę 𝑑𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑦 𝑜𝑛𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑎” – mówi Paulina Śrutkowska, koordynator Poradni Specjalistycznych Szpitala Polskiego w Sztumie. „𝐷𝑜 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑃𝑜𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑂𝑛𝑘𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎𝑗ą 𝑟ó𝑤𝑛𝑖𝑒ż 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑧 𝐾𝑎𝑟𝑡ą 𝐷𝐼𝐿𝑂 (𝑧𝑎𝑠𝑡ę𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑗𝑒 𝑐𝑎ł𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑦𝑘𝑖 𝑖 𝑙𝑒𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑜𝑏𝑦 𝑛𝑜𝑤𝑜𝑡𝑤𝑜𝑟𝑜𝑤𝑒𝑗). 𝑇𝑎𝑘ą 𝑘𝑎𝑟𝑡ę 𝑤𝑦𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑎 𝑙𝑒𝑘𝑎𝑟𝑧 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛𝑛𝑦, 𝑙𝑒𝑘𝑎𝑟𝑧 𝑤 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑛𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑙𝑢𝑏 𝑚𝑜ż𝑛𝑎 𝑗ą 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎ć 𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑦𝑐𝑖𝑒 𝑤 𝑠𝑧𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢.”
W Szpitalu Polskim w Sztumie🏥 pacjenci onkologiczni otrzymują kompleksową opiekę. W poradni wykonywana jest diagnostyka. Następnie pacjenci kierowani są na leczenie, bądź zabieg diagnostyczno-leczniczy – decyduje o tym konsylium specjalistów.
W naszym szpitalu pacjenci onkologiczni otrzymują również pomoc Koordynatora onkologicznego. „𝐶ℎ𝑜𝑟𝑜𝑏𝑦 𝑛𝑜𝑤𝑜𝑡𝑤𝑜𝑟𝑜𝑤𝑒 𝑠ą 𝑟óż𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑎𝑗𝑢 𝑖 𝑟óż𝑛𝑦 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑝𝑜𝑠ó𝑏 𝑖𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑡𝑦𝑘𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑙𝑒𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎. 𝑍𝑑𝑎𝑟𝑧𝑎 𝑠𝑖ę, ż𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑝𝑜 𝑢𝑠ł𝑦𝑠𝑧𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑧𝑦 𝑤 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑗ą 𝑜 𝑐𝑧𝑦𝑚 𝑚ó𝑤𝑖ł 𝑙𝑒𝑘𝑎𝑟𝑧. 𝐶𝑧ę𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜 𝑤𝑦𝑗ś𝑐𝑖𝑢 𝑧 𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑢 𝑝𝑜𝑗𝑎𝑤𝑖𝑎𝑗ą 𝑠𝑖ę 𝑛𝑖𝑒𝑗𝑎𝑠𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑖 𝑛𝑎𝑠𝑢𝑤𝑎𝑗ą 𝑝𝑦𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎. 𝑃𝑜𝑚𝑎𝑔𝑎𝑚 𝑡𝑦𝑚 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚 𝑤 𝑡𝑦𝑚 𝑡𝑟𝑢𝑑𝑛𝑦𝑚 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑖𝑒 𝑧𝑟𝑜𝑧𝑢𝑚𝑖𝑒ć 𝑖 𝑤𝑦𝑡ł𝑢𝑚𝑎𝑐𝑧𝑦ć 𝑛𝑎 𝑐𝑧𝑦𝑚 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑖𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑖 𝑙𝑒𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒. 𝑇ł𝑢𝑚𝑎𝑐𝑧ę. 𝑂𝑘𝑎𝑧𝑢𝑗ę 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑒, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑧𝑒𝑏𝑢𝑗ą. 𝑃𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑢𝑗ą 𝑜𝑑𝑒 𝑚𝑛𝑖𝑒 𝑟ó𝑤𝑛𝑖𝑒ż 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑚𝑎𝑐𝑗ę 𝑘𝑖𝑒𝑑𝑦, 𝑔𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑘𝑡ó𝑟ą 𝑔𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛ę 𝑚𝑎𝑗ą 𝑠𝑖ę 𝑧𝑔ł𝑜𝑠𝑖ć 𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑢𝑏 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖 𝑐ℎ𝑒𝑚𝑖𝑜𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖ę, 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑢𝑗ą 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑦 𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑙𝑎𝑐ó𝑤𝑒𝑘, 𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑖𝑒𝑐𝑧𝑛𝑒. 𝑁𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑎𝑚𝑦 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑡ó𝑤 𝑠𝑎𝑚𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑜𝑏𝑖𝑒, 𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒ś𝑚𝑦 𝑑𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑐ℎ 𝑖 𝑤𝑠𝑝𝑖𝑒𝑟𝑎𝑚𝑦 𝑖𝑐ℎ, 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦 𝑖 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦, 𝑡𝑎𝑘 𝑎𝑏𝑦 𝑐𝑧𝑢𝑙𝑖 𝑠𝑖ę 𝑧𝑎𝑜𝑝𝑖𝑒𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖 𝑖 𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑏𝑦𝑡𝑒𝑗 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑜𝑏𝑖𝑒 𝑤𝑟ó𝑐𝑖𝑙𝑖 𝑑𝑜 𝑠𝑤𝑜𝑗𝑒𝑗 𝑟𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛𝑦, 𝑑𝑜 ś𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑖𝑠𝑘𝑎, 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 ” – zaznacza pani Izabela Dombrowska- koordynator pacjentów onkologicznych.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.