Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Zawały serca w Polsce – RAPORT!

Zawały serca w Polsce – RAPORT!

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce  – wynika z raportu na temat występowania zawału serca w Polsce przygotowanego przez NIZP-PZH, Śląski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Sporządzono go na podstawie Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca z lat 2009-2012.

W Polsce co roku ponad 80 tys. osób choruje na zawał serca, z czego ok. 60% są to mężczyźni. Wykazano istotne zróżnicowanie miejsca zgonu. Najbardziej zagrożeni są mieszkańcy małych miejscowości oraz wsi. Wiek – jest ważnym czynnikiem ryzyka zachorowania na zawał serca:  u osoby 80-letniej jest ono pięć razy większe niż u osoby, mającej 50 lat. Choroby serca i naczyń są przyczyną prawie połowy zgonów (w 2009 r. – 178 tys.), zaś w wieku aktywności zawodowej (20-64 lata) – 28%. Szacuje się, że liczba zgonów z tego powodu już w 2020 r. wyniesie ponad 200 tys.

Autorzy raportu podkreślają, że dane te wskazują na brak odpowiednio prowadzonej profilaktyki pierwotnej w tym zakresie.

W Polsce rocznie zachorowuje na zawał serca w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w przedziale wieku 40-44 lat: 121 mężczyzn i 25 kobiet, w wieku 65-69 lat: 1.012 mężczyzn i 416 kobiet, natomiast w wieku 80-84 lata 1.718 mężczyzn i 1.075 kobiet. Różnice co do zachorowań w skrajnych grupach wieku dla obu płci są więc wielokrotne.

Redukcja ryzyka zgonu dzięki wprowadzeniu kardiologii interwencyjnej, obliczona na podstawie surowych danych, jest co najmniej dwukrotna.

Śmiertelność szpitalna w 2012 roku wyniosła w Polsce u chorych w wieku 35-49 lat 2,5%; 60-64 lata – 5%; 80-84 lata – 15%; zaś powyżej 85 lat przekroczyła 20%.

Problemem pozostaje śmiertelność osób, które przeżyły zawał, ale umierają w ciągu kolejnych kilku lat. Po roku w Polsce od wystąpienia zawału serca umrze 19,4 % chorych, a po trzech latach – prawie 29 %.

Zdaniem Prof. dr hab. med. Piotra Hoffmana:

„Śmiertelność wczesna chorych leczonych interwencyjnie z powodu ZS jest niska, co jest ogromnym sukcesem polskiej kardiologii – nie tylko lekarzy, ale i decydentów, twórców i realizatorów systemu inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Problemem pozostaje wysoka, sięgająca prawie 20% umieralność roczna w ZS, która po trzech latach zwiększa się do 28% (w tym po leczeniu zachowawczym – 51%!). Świadczy to o trudnościach w kontynuowaniu nowoczesnej terapii, które zaprzepaszczają dobry efekt leczenia ostrej fazy choroby. Rehabilitacji poszpitalnej poddawana jest niewielka grupa chorych (tylko 22%!), a przecież jest to integralna część leczenia tej przewlekłej choroby.”

Źródło: raport „Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce”, Warszawa, Zabrze, Gdańsk 2014

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.